“CASTING BRAND AMBASSADOR”: Misokatra ho an’ireo liana momba filatroana

Mitohy ny fitetezam-paritra ataon’ny ekipan’ny Madagascar fashion Week Océan Indien (MFWOI) amin’ny fifantenana ny “brand ambassador”, hitondra avo ny talenta hananan’ireo mpamorona, ny mpisehatra ao anatin’ny asa famoronana sy asa-tanana eto Madagasikara izay handray anjara amin’ny hetsika Fashion Week atao any Paris, renivohitr’i Lafrantsa.

suite...