DISTRIKAN’I BEROROHA: Misy amin’ireo kaominina mbola tsy misy “réseau”

DISTRIKAN’I BEROROHA: Misy amin’ireo kaominina mbola tsy misy “réseau”

Lavitry ny kitay ny afo. Tsy afaka mifandray an-telefonina  amin’ny  olona mpietraka ao amin’ny kaominina Tanamary, distrikan’i Beroroha, faritra Atsimo- Andrefana. Nambaran’ny ben’ny tanàna, Honoré Herimanana fa tsy mbola misy “réseaux mobiles” any amin’ny kaominina tantanany. Anisany faritra mena hanjakan’ny asan-dahalo ny kaominina Tanamary. Tsy afaka hiantso mpitandro filaminana mihitsy ny mponina satria ny “réseau” aza tsy misy. Manoloana izany, manao antso ny tomponandraikitra isan-tsokaijny ny tenany hamaha ny olana ara-pifandraisana.

Ankoatra izany, mbola tsy misy foto- drafitr’asa mihitsy ao Tanamary. “Kaominina vaovao ihany i Tanamary. Ny taona 2004 izy no lasa kaominina. Tsy mbola misy ny sekoly, hopitaly, tsena”, hoy ny ben’ny tanàna.  Nanatrika ny hetsika nataon’ny vondrona parlemantera maro an’isa teny amin’ny kianjan’i Coliseum Antsonjombe ity ben’ny tanàna ity. Nilaza izy fa manohana ny fitondram-panjakana. Manoloana ny tsy fisian’ny foto-drafitr’asa ao amin’ny kaominina misy azy, manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana tohanany izy mba hijery akaiky  ny  lafiny fampandrosoana  ao Tanamary.

Laisser un commentaire

Cheap Webcam Sex
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!