FANODIKODINANA VOLAM-PANJAKANA: Voasazy hanao asa an-terivozona

FANODIKODINANA VOLAM-PANJAKANA: Voasazy hanao asa an-terivozona

“Na iza na iza, noho ny asany miantoka ny fanatanterahana ny teti-bola sy/na ny fikirakirana ny vola na mandritra ny fanantanterahana izany, noho ny maha mpitahiry ny fahefam-panjakana na miandraikitra ny asam-panjakana azy ka, nanodikodina, nandrava, nanary na nanaisotra ny fananam-panjakana: volam-panjakana na tsy miankina, ny vola na taratasim-bola izay misolo ny taratasy fanekena misy izay misanda mihoatra ny 20 tapitrisa ariary dia voasazy hanao asa an-terivozona sy handoa onitra 40 tapitrisa ariary, ka hatramin’ny 500 tapitrisa ariary”, araka ny lalàna laharana faha-2016-020 tamin’ny 22 aogositra 2016 momba ny ady atao amin’ny kolikoly.

Nambaran’ny gazety fanentanana vokarin’ny Birao Mahaleotena iadiana amin’ny kolikoly (BIANCO), laharana faharoa, martsa 2018, fa fandikàn-dalàna ny fanodinkodinana, fandravana, fanariana na fanesorana fananam­panjakana ataon’ireo tomponan­draiki-panjakana voatendry na voafidy misahana mivantana ny raharaha mikasika ny teti-bola bola sy ny fikirakirana volam-panjakana. Ohatra amin’ny fanodikodinam-bola ataona mpitantam-bolam-panjakana ny familiviliana tsy araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny vola iandraiketany ny fitantanana azy. Ka nanaovany trano sy nividianany fiara ny vola nahodikodiny.

Laisser un commentaire

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!