FIFEHEZAN’NY TANTSAHA NY TEKNOLOJIA: Mampatahotra ny dahalo

FIFEHEZAN’NY TANTSAHA NY TEKNOLOJIA: Mampatahotra ny dahalo

Tsy nisy omby very intsony  tao Ambalavao Fianarantsoa tao anatin’ny heritaona. Nijoro vavolombelona i Modeste Ratsimbazafy, tantsaha nahazo fiofanana momba ny teknolojia. “ Nampianarina ny  nfampiasàna  ny finday  ny tenako ary nahita tombontsoa tamin’izany satria eo noho eo dia afaka mampita  vaovao. Nitsiry ny hevitra ka nananganana fikambanana ho an’ireo mpiompy omby ny tenako. Nampitaiko tamin’ireo mpikambana ny fahalalana azoko. Tamin’ny alalan’ny antso sy fandefasana SMS, afaka nanara-dia ireo dahalo mpangalatr’omby  izahay. Vokany, betsaka ireo dahalo tratra”, hoy i Modeste Ratsimbazafy, filohan’ny fikambanan’ny mpiompy omby ao Ambalavao Fianarantsoa “Soa miara-dia”.

Ny toeram-piofanana PIF TIC tao Ambositra no nanome fiofanana ity raim-pianakaviana  tantsaha ity. Efa 13 ny isan’ny ivon-toerana  hanovozana ny loharam-pahalalàna ho an’ny olom-pirenena te handroso (PIF TIC). Anisany mampiofana ny tantsaha momba ny teknolojia toy ny fampiasana ny solosaina, ny finday , ny “internet”  tahaka ny fanokafana adiresy mailaka na kaonty “facebook”, fitrandrahana ireo fomba fambolena na fiompiana moderina… ity ivon-toerana ity. Vao avy notokanana  tamin’ny fomba ofisialy ny 30 jolay 2018 ny  tranon’ny PIF TIC eto Antananarivo. Eo akaikin’ny kianjan’ny ANS Ampefiloha no misy azy. Tsy ireo tantsaha ihany no afaka manovo fahalalana ao fa izay rehetra liana amin’ny fifehezana ny teknolojia dia misokatra ho azy ireo ny varavarana.

Video

Laisser un commentaire

Cheap Webcam Sex
Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!