Kandida laharana faha-03, Ampanotokana : Tonga maro ny mponina ao amin’ny fokontany 29.

Kandida laharana faha-03, Ampanotokana : Tonga maro ny mponina ao amin’ny fokontany 29.

LOUISETTE 7

Voatetin’ i Tantine  Louisette, kandida HVM, laharana faha-03 ao amin’ny bileta tokana , avokoa  ny fokontany sivy ambin’ny roapolo ao Kaominina Ampanitokana. Kandida  Ben’ny Tanana amin’ny 31 jolay izy ary efa nitondra ny kaominina teo aloha. Betsaka  ny zava-bitany nandritra ny fitantanany  ary  mbola misy ny fanamby tsy tanteraka ka  tokony ho tohizana sy faranana. Anisan’izany ny fanomezana kopia sy kara-panondro  maimaim-poana isam-pokontany, ny famatsiana rano fisotro madio, fanamboarana  Lycée , Akany Tiana ary ny Birao Ifotony momban’ny Fananan-tany  na BIF,..

Manana fifandraisana amin’ny mpamatsy vola i Tantine ka izany indrindra no nahavitany nampandroso ny kaominina hatrizay.

Nafana dia nafana ny famaranana ny fampielezan-kevitra nataony  izay teo amin’ny fokontany  Antanetyb misy ny toeram-ponenany no nanatanterahina izany. Tonga nanotrona tao ireo mpanara-dia azy  ao amin’ny fokontrany sivy ambin’ny roapolo. Fanentanana, kilalao sy fizarana loka no nanamarihan’ity kandida HVM laharana faha-03 ity ny faradoboka ary nofaranana tamin’ny fiarahana nisakafo izany.

Lynda A.

One Comment

Laisser un commentaire

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!