MPAMPIANATRA MITOKONA: Any amin’ny Mailhol ny vahaolana maharitra

MPAMPIANATRA MITOKONA: Any amin’ny Mailhol ny vahaolana maharitra

Manohana an’i Pasitera Mailhol, kandidà ho filohampirenena  ny fikambanana S.A.I.N.A (Solidarité et Action des Intellectuels  pour Notre Avenir), sampana fanabeazana. Nisafidy manokana azy ny fikambanana satria afaka hanome vahaolana maharitra  manoloana ny olan’ny mpanabe  ankehitriny sy ny fanabeazana. « Taorian’ny zaika  be izay notanterahinay ny 23 jolay 2018 dia nanapa-kevitra ny fikambanana fa hanolotra an’i Pasitera Mailhol Christian Dieu Donné ho kandidà amin’ny fifidianana filohampirenena. Tamin’ny taona 2000 ny fikambanana no niforona. Ireo mpampianatra niofana teny « école normale supérieur » (ENS) no mivondrona ao », hoy ny Filoha Nasionalin’ny S.A.I.N.A,  Rakotondramanana Tina Josoa.

Tsinjo lavitra

Raha hazavaina amin’ny teny Malagasy ny anaran’ny fikambanana dia sehatra sy asa hifanankalozan’ny avaram-pianarana.  Ao anatin’ny vinan’ny fikambanana ny hamahana ny olan’ny mpanabe sy ny fanabeazana  eto Madagasikara. Anisan’izany ny fananganana tahirim-bola ho an’ny fanabeazana, ny banky fampandrosoana  ho an’ny fanabeazana na BFF. Araka ny fanazavana nomen’ny filoha nasionalin’ny S.A.I.N.A hatrany fa raha hangalàna 10 Ariary  avy ny entana avy ivelany  izay miditra eto an-toerana dia hanampy betsaka ny sehatry ny fanabeazana. Hampidirina ao amin’ny tahirim-bola izay vola azo avy amin’izany. Raha lany soamantsara ny kandidà tohanan’ny S.A.I.N.A dia hatsangana ny BFF. Enina tapitrisa ny isan’ny zaza Malagasy mianatra any amin’ny ambaratonga voalohany, hoy i Rakotondramanana Tina Josoa. Raha mametra-bola 5000 Ariary isan-taona ao amin’ny BFF fotsiny ny zaza tsirairay dia efa ampy hanomanan’izy ireo ny  famaranana ny fianarany eny amin’ny ambaratonga ambony ny vola voaangona. Nilaza ihany koa Pasitera Mailhol fa raha tsy tafiditra amin’ny tetibolam-panjakana 2019 ny famaliana ny fangatahan’ny mpanabe izay mitokona dia ho ezahina hampidirana  amin’ny tetibolam-panjakana rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy.

Laisser un commentaire

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!