VTSR: Mivondrona ao avokoa na ny mpanohana na ny mpanohitra ny fitondrana.

VTSR: Mivondrona ao avokoa na ny mpanohana na ny mpanohitra ny fitondrana.

Nanambatra ny heriny  ny mpanao politika mpanohana  sy mpanohitra ny fitondrana ary  ireo tsy miandany  nq amin’iza na iza. Mivondrona ao anatin’ny vovonana VTSR na vovonana Tsimialonjafy Miaro ny Soatoavina Repoblikana  izy ireo mba hamporisika ny  mpitondra sy handresy lahatra ny vahoaka fa ny fifandimbiasam-pahefana amn’ny alalan’ny fifidianana ihany no ahafahana mampandroso ny firenena fa tsy amin’ny alalan’ny korontana  sy fanimban-javatra.

Tsy miaro ny mpitondra manao ny tsy mety. “Tsy vao izao no nanjaka ny kolikoly eo anivon’ny fitondram-panjakana fa efa tarazo nolovaina tamin’ny fitondrana nifandimby teo aloha”, hoy i Olivier Landry RABE, mpanao politika manohana ny fitondram-panjakana. Tsy andraikitry ny Filoham-pirenena ihany no manadio izany fa manana adidy lehibe amin’izany ihany koa ny hery velona rehetra. Nanamafy ny tenany fa efa manomboka manadio ireo manapotika ny fitondrana ka mihatra hatrany amin’ny firenena  ny Filoham-pirenena (PRM).  Ao anatin’ny vinan’ny vovonana ny  tsy  fiarovana  ny tomponandraikitra  manao tsy mety. Noho izany, mamporisika ny PRM   ny VTSR hanohy izany hatrany.

Fanorenana Ifotony. “Raha tiana ny hampandroso an’i Madagasikara, mila miroso amin’ny dingan’ny fampihavanam-pirenena”, hoy Raharinaivo ANDRIANATOANDRO. Ny fifampidinihana miaraka amin’ny Filoham-pirenena sy ny hery velona rehetra toy ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny vahoaka no tokony hatao hijerena ny fototry ny olana tsy mampandroso ny firenena ary amin’ny alalan’izany no handrafetana ny fandaharan’asa hampiroboroboana ny sehatra rehetra.

VIDEO

Laisser un commentaire

Show Buttons
Hide Buttons
error: Content is protected !!