Lolo sy ny tariny

Tarika tsy izoviana amintsika intsony ny tarika Lolo sy ny tariny, na lehibe na kely, na antitra na tanora dia mankafy ny hiran’izy ireo. Lolo na Angelo RAKOTOMANGA no namorona ny tarika izay andry iankinan’ny tarika ihany koa.

suite...