BOKY ROVITRA

Araraotin’ny  tomponandraikitry ny   fananan-tany  ahazoam-bola. Fomba entina hangalana volabe amin’ireo tompon-tany ny boky rovitra.  Na tsy rovitra aza ny boky mirakitra ny mombamomba ny tany tehirizina eny aniv0n’ny sampandraharahan’ny fananan-tany dia lazaina fa rovitra izany mba hisintonana azy ireo hanao kolikoly. Tsy ireo mpiasa madinika ihany no mivelona amin’izy ity  fa hatrany amin’ny tomponandrikitra ambony(…)

suite...