JENERALY BÉNI XAVIER RASOLOFONIRINA: Tsy handatsa-drà ny mpiray tanindrazana aminy

“Ny fanabeazana azoko, ny fiofanana azoko, ny fitaizana azoko dia maniraka ahy hanara-dalàna sy hanaja  ny lalam-panorenana misy eto amintsika, didy aman-dalàna misy ”, hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena, jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina.

suite...