CLUBS FONGOTRA: Manana fanantenana ny taranaka ho avy

Tanora Malagasy 500 isa nilatsaka an-tsitrapo hiady amin’ny kolikoly. Hanatevin-daharana ny Clubs Fongotra izy ireo.

suite...